Trước giờ G trung thu 2017

0

Trung thu năm nay, các con sẽ chạy show biểu diễn 3 lần.
Và đây là lần 1- trung thu tại cụm dân cư số 8 phường Khương Đình
Trước giờ G!

truoc-gio-g (1) truoc-gio-g (2) truoc-gio-g (3) truoc-gio-g (4) truoc-gio-g (5) truoc-gio-g (6) truoc-gio-g (7) truoc-gio-g (8) truoc-gio-g (9) truoc-gio-g (10) truoc-gio-g (11) truoc-gio-g (12) truoc-gio-g (13)

– Lượt xem: (6)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.