Trò chơi: Hái Quả

0

Trò chơi: Hái Quả

1. CHUẨN BỊ

– Phấn để vẽ các hình.
– Các cây nấm hoặc con ki.
– Chậu cây có 10 quả.
– Sọt đựng quả.

2. CÁCH CHƠI

– Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 3 – 4 trẻ).
– Cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ làm chú gấu bò qua đường hẹp (bò bằng 2 tay, 2 chân), khi bò hết đường hẹp trẻ bật liên tục qua các vòng tròn. Sau đó, chạy dích dắc qua các chướng ngại vật đến cây hái quả chạy về bỏ vào sọt đựng quả, về xếp cuối hàng chờ đến lượt sau.

* Yêu cầu:

– Khi trẻ trước bò hết đường hẹp, bắt đầu bật thì trẻ sau bắt đầu bò.
– Trẻ phải vận động liên tục theo dây chuyền không dừng lại đến bao giờ hái hết quả.
– Trẻ chơi liên tục trong khoảng 10 – 15 phút, không hạn chế đến số lần chơi của trẻ.

– Lượt xem: (14134)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.