Trò chơi: Ai nhanh hơn

0

Trò chơi: Ai nhanh hơn

1. CHUẨN BỊ
– Chướng ngại vật (khối gỗ, con ki, túi cát…)
– Bụt bật sâu
– Hầm chui
– Thang leo
– Vòng thể dục

2. CÁCH CHƠI
– Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
– Cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu xuống. Sau đó trẻ chạy đến hầm, bò chui qua hầm chạy đến thang leo, trèo lên xuống thang, chạy lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng.

* Yêu cầu:
– Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô.
– Trẻ chơi liên tục trong vòng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.

* Chú ý:
Cô giáo luôn có mặt gần bên thang leo để giúp đỡ và bảo hiểm cho trẻ.

– Lượt xem: (18085)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.