Khai giảng năm học 2016 – 2017

0

Mừng sinh nhật Mặt Trời Đỏ 6 tuổi

Loa loa loa loa

Chiềng làng chiềng chạ
Thượng hạ Tây Đông
Mau tụ tập đông
Mà nghe tôi mõ

Mõ rằng là mõ
Mõ về trường tôi
Mặt Trời Đỏ tươi
Mặt Trời Đỏ thắm

Vui reo cùng nắng
Tiếng cười bé thơ
Chăm chút vô bờ
Bữa ăn giấc ngủ

Soạn giảng đầy đủ
Giáo án mới tinh
Cô trò nhiệt tình
Hoạt động ngoại khóa

Năm học mới đó
Rộn ràng bước chân
Nô nức xa gần
Vào Mặt Trời Đỏ .

Loa loa loa loa

khai-giang-nam-hoc-2016-2017-1 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-2 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-3 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-4 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-5 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-6 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-7 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-8 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-9 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-10 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-11 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-12 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-13 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-14 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-15 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-16 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-17 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-18 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-19 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-20 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-21 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-22 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-23 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-24 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-25 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-26 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-27 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-28 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-29 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-30 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-31 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-32 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-33 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-34 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-35 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-36 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-37 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-38 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-39 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-40 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-41 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-42 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-43 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-44 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-45 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-46 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-47 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-48 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-49 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-50 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-51 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-52 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-53 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-54 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-55 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-56 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-57 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-58 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-59 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-60 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-61 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-62 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-63 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-64 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-65 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-66 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-67 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-68 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-69 khai-giang-nam-hoc-2016-2017-70

– Lượt xem: (65)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.