Kế hoạch tuần 4 tháng 12 lớp Redsun

0

KẾ HOẠCH  III THÁNG 12 CHỦ ĐIỂM  BÉ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

                       Chủ Đề Nhánh: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

                       Từ Ngày: 26/ 12 à 30 /12 / 2016)

                        Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thanh Hiền

tuan-4-redsun tuan-4-redsun-1

– Lượt xem: (11)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.