Kế hoạch tuần 2 tháng 5 lớp Teddy

0

KẾ HOẠCH  TUẦN 2 THÁNG  5  LỚP GÂU TEDDY

          THỜI GIAN THỰC HIỆN  :  (Từ ngày 8 /05/ 2017 đến 12 / 0 5 / 2017)                                                                                                             

   Giáo viên thực hiện    : Nguyễn Thị Hiền    

tuan-2-thang-5-2017-teddy tuan-2-thang-5-2017-teddy-1 tuan-2-thang-5-2017-teddy-3                                  

– Lượt xem: (34)

Leave A Reply