Chúng e đi dã ngoại Bách Thảo

0

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội….
Đẹp trời quá, chúng e đi dã ngoại Bách Thảo đây.
Trên có vòm cây xanh mát, chim hót líu lo. Dưới có cá bơi tung tăng, khỉ con chuyền cành, công xoè vũ điệu. Chả thế mà chúng em vui đùa hớn hở, sung ơi là sướng, cười vang cả một vòm trời. Chỉ thích đi là chỉ thích chơi, thích đi chơi nâng cao sức khoẻ, thích đi chơi cùng bạn cùng bè, thích đi chơi là thích đi chơi 🤗🤗🤗🤗🤗

da-ngoai-6-11-201701 da-ngoai-6-11-201702 da-ngoai-6-11-201703 da-ngoai-6-11-201704 da-ngoai-6-11-201705 da-ngoai-6-11-201706 da-ngoai-6-11-201707 da-ngoai-6-11-201708 da-ngoai-6-11-201709 da-ngoai-6-11-201710 da-ngoai-6-11-201711 da-ngoai-6-11-201712 da-ngoai-6-11-201713 da-ngoai-6-11-201714 da-ngoai-6-11-201715 da-ngoai-6-11-201716 da-ngoai-6-11-201717 da-ngoai-6-11-201718 da-ngoai-6-11-201719 da-ngoai-6-11-201720 da-ngoai-6-11-201721 da-ngoai-6-11-201722 da-ngoai-6-11-201723 da-ngoai-6-11-201724 da-ngoai-6-11-201725 da-ngoai-6-11-201726

– Lượt xem: (21)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.