Chúng con học múa

0

Hôm nay, chúng tớ được học một môn nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình cảm, hiện tượng của cuộc sống, gọi giản dị là múa 😜😝. Học múa để còn được lên sân khấu biểu diễn chứ lị 🤗😍😘

hoc-mua (1) hoc-mua (2) hoc-mua (3) hoc-mua (4) hoc-mua (5) hoc-mua (6) hoc-mua (7) hoc-mua (8) hoc-mua (9) hoc-mua (10) hoc-mua (11)

– Lượt xem: (28)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.