Bài hát: Chú ếch con

0

Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan.
Bao cô cá trê non cùng bao chú cá rô ron.
Tung tang chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn.

Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa my.
Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li cùng vui thích chí cười khì.

There are different reasons why you are assigned with arts coursework, and the most basic ones are the following homework can help you improve your understanding of buying essays online this discipline and its concepts.

– Lượt xem: (227)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.